Знайомство з Erlang [16]

epgsql_pool transactions
розглянемо роботу з postgresql-транзакціями при користуванні
epgsql та epgsql_pool на прикладі https://github.com/221V/eauc

обгортки звичайних запитів виглядають так:

select(Q,A) ->
 case epgsql_pool:query(my_main_pool, Q, A) of
  {ok,_,R} ->
   R;
  {error,E} ->
   io:format("~p~n", [E]),
   {error,E}
end.

in_up_del(Q,A) ->
 case epgsql_pool:query(my_main_pool, Q, A) of
  {ok,R} ->
   R;
  {error,E} ->
   io:format("~p~n", [E]),
   {error,E}
end.

returning(Q,A) ->
 case epgsql_pool:query(my_main_pool, Q, A) of
  {ok,1,_,R} ->
   R;
  {error,E} ->
   io:format("~p~n", [E]),
   {error,E}
end.

при підключенні epgsql_pool ми створюємо нову обгортку для транзакцій,
і відповідно, обгортку для запитів, виконуваних в транзакції
( транзакція вимагає явно вказувати процес пула )

transaction(Fun) ->
 case epgsql_pool:transaction(my_main_pool, Fun) of
  {ok, _} ->
   ok;
  Error ->
   io:format("transaction error: ~p~n in tr fun: ~p~n", [Error, Fun]),
   Error
end.

transaction_q(Worker, Q, A) ->
 epgsql_pool:query(Worker, Q, A).

запит виглядає так:

make_new_bet(Worker, Lot_Id, Nickname, User_Id, Bet_Add, Bet_Total) ->
 pg:transaction_q(Worker, "INSERT INTO eauc_bets (lot_id, nickname, uid, bet_add, bet_total) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)", [Lot_Id, Nickname, User_Id, Bet_Add, Bet_Total]).

транзакція виглядає так:
( як приклад, можна ще перевіряти результати окремих запитів всередині транзації )

ResultN = pg:transaction(fun(Worker) ->
 %% transaction
 
 pq:make_new_bet(Worker, Lot_Id, Nickname, User_Id, Bet, Bet),
 pq:update_user_money(Worker, User_Id, Money_New),
 pq:make_money_log(Worker, User_Id, User_Money, Bet, 1),
 pq:update_lot_info(Worker, Lot_Id, Bet, Nickname, User_Id)
 
end),

case ResultN of
 ok ->
  %% transaction ok
  ...
  ;
 _ ->
  %% transaction err
  ...
end;

виключення і помилки всередині транзакції відміняють всі запити транзакції:
( приклад з readme https://github.com/wgnet/epgsql_pool )

epgsql_pool:transaction(my_pool,
 fun(Worker) ->
  Res1 = epgsql_pool:query(Worker, Query1),
  ...
  case SomeData of
   GoodResult -> do_something;
   BadResult -> throw(cancel_transaction)
  end,
  ResN = epgsql_pool:query(Worker, QueryN)
 end).

окремо замітка про налаштування - sys.config

{epgsql_pool,
 [{connection_timeout, 5000},
 {query_timeout, 3000},
 {transaction_timeout, 5000} ]}

це різні таймаути, рекомендується залишати значення по-замовчуванню

і ще один момент -- транзакція повинна виконуватись якомога скоріше,
і бажано не виконувати http-запитів всередині транзакції :)

Продовження

Посилання

https://github.com/wgnet/epgsql_pool
https://github.com/epgsql/epgsql