Знайомство з Erlang [17]

зберігаємо та працюємо з балансом користувача
в erlang та postgresql

Як ви можете знати, використання float -- числа з плаваючою комою,
неминуче приводить до похибок арифметики та округлень.
https://uk.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
https://habr.com/ru/post/309812/
Відповідно для зберігання грошей на балансі користувача float не підходить.

На мою думку, баланс користувача краще зберігати в integer, в копійках

CREATE TABLE "test_user_balance" (
 "user_id" bigint NOT NULL,
 "balance" bigint NOT NULL,
 PRIMARY KEY ("user_id")
);
INSERT INTO "test_user_balance" ("user_id", "balance") VALUES (1, 1000);
-- user_id = 1, balance = 1000 = $10

декілька функцій для роботи зі значеннями

%575 -> <<"5.75">>
balance_int2bin(V) ->
 if V =:= 0 ->
   <<"0.00">>;
  V =:= 100 ->
   <<"1.00">>;
  V < 100 ->
   erlang:list_to_binary("0." ++ erlang:integer_to_list(V));
  V > 100 ->
   V0 = erlang:integer_to_list(V),
   VL = erlang:length(V0) - 2,
   erlang:list_to_binary(string:sub_string(V0,1,VL) ++ "." ++ string:sub_string(V0,VL+1))
 end.


%"5.45" -> 545
%"5" -> 500
%<<"5.45">> -> 545
%<<"5">> -> 500
input_balance2int(V) when erlang:is_list(V) ->
 %list string
 [R1|T] = string:split(V,"."),
 case T =:= [] of
  true ->
   erlang:list_to_integer(R1) * 100;
  _ ->
   [R2|_] = T,
   erlang:list_to_integer(R1) * 100 + erlang:list_to_integer(R2)
 end;
input_balance2int(V) when erlang:is_binary(V) ->
 %binary string
 [R1|T] = binary:split(V, <<".">>),
 case T =:= [] of
  true ->
   erlang:binary_to_integer(R1) * 100;
  _ ->
   [R2|_] = T,
   erlang:binary_to_integer(R1) * 100 + erlang:binary_to_integer(R2)
 end.

При бажанні цей код можна трішечки відрефакторити :)

Продовження

Посилання

https://uk.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
https://habr.com/ru/post/309812/