Знайомство з Erlang [19]

Про змінні середовища,
логічне продовження попереднього поста

розглянемо варіант отримання значень змінних середовища
у випадку користування cowboy rest, тобто без n2o

sys.config залишаємо незмінним

{appurl, <<"https://mybesttestapp.win/">>},

в модулі в функції пишемо

io:format("from config: ~p~n",[application:get_env(n2o, appurl, "")]),

і бачимо в консолі

<<"https://mybesttestapp.win/">>

Продовження

Посилання

https://erlang.org/doc/apps/kernel/application.html#get_env-3