Знайомство з Erlang [7]

Розглянемо визначення та перетворення типів даних в erlang

Раніше ми уже розглядали які типи даних існують в ерлангу
і зараз ми продовжимо їх досліджувати:
запустимо консоль і розпочнемо -

1> erlang:is_binary("777").
false
2> erlang:is_binary(<<"777">>).
true
3> erlang:is_binary(<<"тест">>).
true
4> erlang:is_list("777").
true
5> erlang:is_list([3,5,777]).
true
6> erlang:is_list(777).
false
7> erlang:is_integer(777).
true
8> erlang:is_integer(7.0).
false
9> erlang:is_float(7.0).
true
10> erlang:is_atom(undefined).
true
11> erlang:is_atom(true).
true
12> erlang:is_tuple({777}).
true

^^^
отак можна перевірити до даних якого типу привязана наша змінна
(використовуємо при валідаціях, в гардах (guards), і не тільки)

13> erlang:integer_to_binary(777).  
<<"777">>
14> erlang:binary_to_list(<<"test">>).
"test"
15> erlang:list_to_float("75.3").
75.3
16> erlang:float_to_list(75.5).  
"7.55000000000000000000e+01"

^^^
а отак - робимо перетворення типів даних.

Про роботу з кирилицею можна почитати [тут]

ще більше різних цікавих функцій можна знайти в ерланг-документації -
https://erlang.org/doc/man/erlang.html

Продовження

Посилання

https://erlang.org/doc/man/erlang.html