Знайомство з Erlang [8]

Вивід повідомлень в інтерактивну erlang консоль

В ерланг-у існує такая функція як io:format/2,
вона дозволяє нам виводити значення змінної (чи списку змінних) в консоль
(що є дуже корисним при пошуку помилки в наговняканій нами функції :D )

відкриємо консоль:

$ erl

1> io:format("~s~n", [[83, 97, 109, 112, 108, 101]]).
Sample
ok
2> io:format("~p~n", [<<"binary білочка"/utf8>>]).
<<98,105,110,97,114,121,32,208,177,209,150,208,187,208,190,209,135,208,186,208,176>>
ok
3> io:format("~ts~n", [<<"binary білочка"/utf8>>]).
binary білочка
ok
4> io:format("~w~n", ["Sample"]).
[83,97,109,112,108,101]
ok
5> io:format("Number ~w is character ~c~n", [101, 101]).
Number 101 is character e
ok

Пояснення:
~n - перехід на нову строку
~s - вивід у строковому представленні
~p - вивід у бінарному представленні
~ts - вивід бінарних даних в utf8
~w - вивід ерланг-даних та структур "як вони є", без жодних інтерпретацій
~c - вивід символа по його коду

придивіться уважніше в ерланг-документації до sequences -
https://erlang.org/doc/man/io.html#type-format
можливо ви відкриєте для себе ще дещо цікаве :)

Продовження

Посилання

https://erlang.org/doc/man/io.html#type-format