Erlang

Знайомство з Erlang [1] -
запуск інтерактивної консолі,
порівняння, конструкції if .. end та case .. of .. end.


Знайомство з Erlang [2] -
типи даних в erlang - integer, float, atom, tuple, list,
map, proplist, string (list string, binary string), fun, reference.


Знайомство з Erlang [3] -
робота з булевими виразами (boolean) -
not, xor, and, andalso, or, orelse.


Знайомство з Erlang [4] -
розглянемо відмінності між рекурсією та хвостовою рекурсією в erlang.


Знайомство з Erlang [5] -
Розглянемо роботу в erlang з postgresql - hstore


Знайомство з Erlang [5-2] -
Продовжуємо роботу в erlang з postgresql - hstore


Знайомство з Erlang [6] -
Розглянемо роботу зі строками, кирилицею та мультимовністю в erlang


Знайомство з Erlang [7] -
Розглянемо визначення та перетворення типів даних в erlang


Знайомство з Erlang [8] -
Вивід повідомлень в інтерактивну erlang консоль


Знайомство з Erlang [9] -
Продовжуємо роботу зі списками в erlang


Знайомство з Erlang [10] -
Продовжуємо роботу зі списками в erlang -
lists comprehention (конструктор (генератор) списків)


Знайомство з Erlang [11] -
При роботі з erlang нам не потрібен memcached (як у випадку роботи з php),
у нас є ETS - erlang term storage


Знайомство з Erlang [12] -
Розглянемо як працюють gen_server та supervisor на прикладі реальної задачі


Знайомство з Erlang [13] -
Розглянемо як зробити переадресацію без внутрішніх помилок
при використанні cowboy rest


Знайомство з n2o v4.4 [8] -
Розглянемо способи валідації отриманих даних -
латиниці (latin1) та кирилиці (utf8) в erlang та n2o


Знайомство з n2o v4.4 [9] -
Розглянемо як причепити до нашого erlang n2o-додатку epgsql_pool


Встановлення Erlang/OTP в Ubuntu/Debian -
Встановлення Erlang/OTP в Ubuntu/Debian


Знайомство з Erlang [14] -
Erlang та JavaScript: дата&час -
Додаємо до datetime часовий інтервал
та отримуємо нову дату в erlang та js


Знайомство з Erlang [15] -
приклади роботи з ETS - Erlang Term Storage
продовження попереднього поста про ETS


Знайомство з Erlang [16] -
epgsql_pool transactions
розглянемо роботу з postgresql-транзакціями при користуванні
epgsql та epgsql_pool на прикладі https://github.com/221V/eauc


Знайомство з Erlang [17] -
зберігаємо та працюємо з балансом користувача
в erlang та postgresql


Знайомство з Erlang [18] -
трішки про fun (лямбди), паттерн матчинг (pattern matching) в fun,
про фільтрування та сортування в erlang


Автозапуск erlang сайту з systemctl в debian -
otp.mk та systemctl - автозапуск erlang сайту в debian


Знайомство з Erlang [19] -
про змінні середовища
логічне продовження попереднього поста


Знайомство з Erlang [20] -
змінюємо налаштування erlang ноди для роботи лише на 127.0.0.1
говоримо ерланг ноді "слухати" лише локалхост


Знайомство з Erlang [21] -
erlang distributed - викликаємо функції на інших нодах


Знайомство з Erlang [22] -
розглянемо вбудовані в erlang макроси


Знайомство з Erlang [23] -
пишемо прості макроси
продовження попереднього поста про макроси в erlang


Знайомство з Erlang [24] -
робота з макросами в erlang -
інструкції управління макросами

продовження попередніх постів про роботу з макросами в erlang


Налаштування manticore search
налаштування manticore search/sphinx search в debian,
завантаження даних для індексування з postgresql,
встановлення розширення postgresql

продовження попереднього поста