Haskell

Haskell - встановлення + hello_world
встановимо haskell (stack, компілятор ghc),
скомпілюємо першу програму


Haskell - запуск hello_world без stack
запуск скомпільованого файлу проекту без stack -
додаємо в PATH


Haskell - foldl vs foldr
розглянемо відмінності в роботі foldl та foldr


Haskell - про лямбди
розглянемо що таке лямбда, варіанти написання