Парсинг дати в різних форматах з js

невеличка замітка про Date.parse

Date.parse() повертає кількість мілісекунд, які пройшли з
01.01.1970 00:00:00 UTC по строковому представленню дати

Date.parse('2018/03/14 16:13');
1521036780000

Date.parse('14.03.2018,16:13');
NaN

Date.parse('2018-03-14T16:13');
1521036780000

Посилання

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/parse