Створення нового користувача в Debian

зайдемо на сервер

ssh root@ip

де ip - ip вашого сервера

відредагуваємо ssh-привітання

vim /etc/motd

створимо нового користувача, назовемо його erlang, задамо йому при запиті пароль

adduser erlang

надамо новому користувачу root-права

vim /etc/sudoers

додамо нову строчку після прав root

erlang ALL=(ALL:ALL) ALL

збережемо, вийдемо
перезавантажимо

shutdown -r now