Встановлення та базове налаштування postgresql в Debian

https://www.postgresql.org/download/linux/debian/
розпочнемо

vim /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

додамо строчку

 deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ buster-pgdg main

імпортуємо ключ

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | \
 sudo apt-key add -
sudo apt-get update

встановимо

sudo apt-get install postgresql-11

створимо нового користувача субд та нову базу даних

sudo -u postgres psql
CREATE DATABASE test_database;
CREATE USER test_user WITH password 'qwerty';
GRANT ALL ON DATABASE test_database TO test_user;
\q

далі відредагуємо файли конфігурації,
для того щоб до сервера можна було приєднатись з робочого комп'ютера
і працювати з допомогою DBeaver CE (зручніше ніж просто з консолі)

sudo vim /etc/postgresql/11/main/postgresql.conf

#listen_addresses = 'localhost'
#listen_addresses = 'localhost,192.168.0.1'
listen_addresses = '*'

max_connections = 200
sudo vim /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf

#host  all      all      127.0.0.1/32      md5
host  all      all       0.0.0.0/0      md5

sudo service postgresql restart

Посилання

https://www.postgresql.org/download/linux/debian/