Встановлення драйвера nvidia geforce в ubuntu/lubuntu

тут https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us ми можемо завантажити актуальні драйвери

може бути так, що він не захоче встановлюватись -
в повідомленні з помилкою встановлення ми побачимо драйвер якої версії нам потрібно скачати

відповідно я скачував https://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/137276/en-us

далі -

sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install make

sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf

додати строчки

blacklist nouveau
options nouveau modeset=0

зберегти, вийти, продовжуємо

sudo update-initramfs -u
sudo reboot

після перезавантаження

CTRL + ALT + F1

sudo service lightdm stop
sudo init 3

cd /home/user/Downloads
sudo chmod +x driver.run
sudo ./driver.run

sudo reboot

Посилання

https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
https://askubuntu.com/questions/18747/how-do-i-install-run-files
https://askubuntu.com/questions/149206/how-to-install-nvidia-run
https://askubuntu.com/questions/841876/how-to-disable-nouveau-kernel-driver