Встановлення OpenVPN -- доповнення

доповнення попереднього поста про встановлення та налаштування OpenVPN

при налаштуванні OpenVPN на сервері може бути така ситуація,
що файлу /etc/rc.local не існує
у такому випадку робимо наступне -

sudo vim /etc/rc.local

додаємо наступні строчки та зберігаємо

 #!/bin/sh -e

 exit 0

далі створюємо файл

sudo vim /etc/systemd/system/rc-local.service

з наступним вмістом

 [Unit]
 Description=/etc/rc.local Compatibility
 ConditionPathExists=/etc/rc.local

 [Service]
 Type=forking
 ExecStart=/etc/rc.local start
 TimeoutSec=0
 StandardOutput=tty
 RemainAfterExit=yes
 SysVStartPriority=99

 [Install]
 WantedBy=multi-user.target

робимо файл виконуваним, включаємо та запускаємо сервіс

sudo chmod +x /etc/rc.local
sudo systemctl enable rc-local
sudo systemctl start rc-local.service

перевірити статус сервісу можна так -

sudo systemctl status rc-local.service

Посилання

https://openvpn.net/