Ubuntu / Debian

Створення нового користувача в Debian -
Створення нового користувача на сервері Debian


Редагуємо ssh MaxSessions в debian 10 -
змінюємо налаштування sshd - максимальну кількість відкритих сесій
(на випадок коли інтернет працює з розривами)


Встановлення Erlang/OTP -
Встановлення Erlang/OTP в Ubuntu/Debian


Встановлення та базове налаштування nginx в Debian -
Встановлення та базове налаштування nginx на сервері Debian


Генеруємо сертифікат від letsencrypt для сайту в Debian -
Генеруємо сертифікат від letsencrypt для сайту на сервері Debian


acme.sh && nginx на сервері Debian -
продовження попереднього поста
автоматизовуємо генерування сертифікатів від letsencrypt


Автозапуск erlang сайту з systemctl в debian -
otp.mk та systemctl - автозапуск erlang сайту в debian


localhost wildcard https -
https на localhost в ubuntu


змінюємо налаштування erlang ноди для роботи лише на 127.0.0.1 -
говоримо ерланг ноді "слухати" лише локалхост


Встановлення та базове налаштування postgresql в Debian
Встановлення та базове налаштування postgresql на сервері Debian


Встановлення та базове налаштування pgbouncer в Debian
Встановлення та базове налаштування pgbouncer на сервері Debian


Налаштування pgbouncer : частина 2
продовження попереднього поста
адмінка pgbouncer та тест налаштування з pgbench


Postgresql Extensions на сервері Debian
Встановлення Extensions в СУБД Postgresql на сервері Debian,
таких як ltree та hstore


Логічна реплікація в postgresql 10 на debian
налаштування logical replication в postgresql 10 на debian


Встановлення manticore search
встановлюємо manticore search в debian


Налаштування manticore search
налаштування manticore search/sphinx search в debian,
завантаження даних для індексування з postgresql,
встановлення розширення postgresql

продовження попереднього поста


Haskell - встановлення + hello_world
встановимо haskell (stack, компілятор ghc),
скомпілюємо першу програму


Haskell - запуск hello_world без stack
запуск скомпільованого файлу проекту без stack -
додаємо в PATH


Встановлення skype, telegram, zoom, team_viewer в ubuntu
Встановлюємо необхідні для телекомунікацій програми в Ubuntu


Про встановлення програм - 2
продовження попереднього поста


Робота з hosts в ubuntu/debian
розглянемо роботу з hosts в ubuntu/debian


linux - ввічливі процеси
"ввічливі" процеси -
робимо так, щоб "жадні" програми не боролись за 100% ресурсів CPU


Встановлюємо з консолі портабельну версію Firefox браузером по-замовчуванню
Ubuntu, lxde, Portable Firefox one <3 (:


Встановлення драйвера nvidia geforce в ubuntu/lubuntu
замітка про драйвер відеокарти в linux (:


Деякі комфортні налаштування в lubuntu
замітка про шрифти і теми, трей в lubuntu (:


Встановлення OpenVPN в Ubuntu та Debian
Встановлюємо OpenVPN в Ubuntu (клієнт) та Debian (сервер)


Встановлення OpenVPN -- доповнення
доповнення попереднього поста про встановлення та налаштування OpenVPN


Налаштування vim
debian-(l)ubuntu-lx_terminal-ssh-vim -
налаштування копіювання тексту


linux: обмеження пам'яті процесів програм
обмеження жадних-голодних до оперативки
процесів програм в ubuntu -
уникаємо зависання системи


ubuntu && badblocks
замітка про биті сектори жорсткого диска та linux


tsung
тестування сайту навантаженням з tsung